Franciscus en Clara

Franciscus & Clara - afbeelding heiligen.net
Franciscus & Clara – Afbeelding heiligen.net

De heiligen Franciscus en Clara van Assisi zijn personen die onze gemeenschap steeds blijven inspireren. De manier waarop zij Christus navolgden was zeer eenvoudig, concreet en in volledige overgave en gehoorzaamheid aan het Evangelie: Franciscus en Clara hebben het Evangelie geleefd. Arm zoals Christus en steeds zoekend naar de wil van de Vader om te antwoorden op de Liefde “die niet wordt bemind.” Arm worden om zich helemaal te laten vullen door die Liefde die héél en één maakt.

Vertrekkend, zoals Franciscus en Clara, vanuit gebed en eucharistie, proberen wij die Liefde te beleven in onze gemeenschap: die gratuite liefde die niemand of niets uitsluit, die mindere wordt van God in ieder mens.

Daarbij komt dat wij gezegend zijn met twee minderbroeders als priester en vijf “minderzusters”(Clarissen van Stabroek).

Deze weg is een gezegende weg, weliswaar met vallen en opstaan. Maar dat was ook zo voor Franciscus en Clara.

Om Franciscus en Clara beter te leren kennen verwijzen we naar de volgende website: https://heiligen.net/heiligen/10/04/10-04-1226-franciscus.php en https://heiligen.net/heiligen/08/11/08-11-1253-clara.php