Pastorale eenheid

Kathedraal Antwerpen.

Deze nieuwe organisatievorm is ons bisdom wil iedereen samen brengen die binnen de regio bezig is met geloven. Vermits ons gemeenschappelijk leven zich voornamelijk afspeelt in Merksem en Stabroek, horen wij tot de Pastorale Eenheid die zich situeert in Antwerpen Noord.

Zo worden we uitgenodigd om over de muur van ons eigen huis te kijken, mensen te ontmoeten die op een andere plaats geëngageerd zijn in de Kerk en, in de mate van het mogelijke, deel te nemen aan alles wat de PE aanreikt aan activiteiten, vorming en bezinning. https://www.kerknet.be/organisatie/pe-federaties-merksem-ekeren-stabroek