Verbondenheden

We zijn er ons van bewust dat we deel uitmaken van de grote familie van christenen over de hele wereld. De verbondenheid die we onder elkaar beleven is zeer intens, maar ze reikt verder dan onze gemeenschap. Zo zijn we enerzijds verbonden met de franciscaanse lekenorganisatie TAU en anderzijds maken we deel uit van de plaatselijke Pastorale Eenheid van het bisdom Antwerpen.