Evangelie

Het evangelie als bron van inspiratie…

Vanaf het begin hebben we ervaren dat het evangelie, Gods woord, ons inspireert als geen ander.

Elke bijeenkomst start met een eucharistie waarbij we heel lang stilstaan bij de woorden van het Schrift: wat zeggen ze tot ons, hoe spreken ze tot ons in ons eigen leven, hoe kunnen we de woorden van het Evangelie toepassen op ons dagelijks doen en laten? Daarover wisselen we lang uit, omdat ook mekaars ervaringen, aanvoelen, en interpreteren van het Woord inspirerend kunnen werken.

We luisteren naar elkaars verhalen die hiermee verband houden, en moedigen mekaar aan om de woorden van het Evangelie te aanvaarden als bron van leven, ook al ervaren we stuk voor stuk dat het niet evident is om ze altijd weer na te volgen. We hebben mekaar regelmatig nodig om door te gaan en vol te houden.

Maar toch weten we: Gods Evangelie is een blijde Booschap die ons bemoedigt en steunt.